IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines

IGeometryCollection.ReplacePolygonsByLines method

Krijgt polygonen weergegeven als lijnen van deze geometrie.

public IGeometryCollection ReplacePolygonsByLines()

Winstwaarde

Een geometrie die geen polygoongeometrieën heeft. De volgende transformaties worden toegepast: Polygon s zijn linearized (getransformeerd inLineStringS)MultiPolygon s worden samengevoegdMultiLineStringS

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentOutOfRangeException

Zie ook