Aspose.Gis.GeoTools.MapBuilder

Aspose.Gis.GeoTools naamruimte bevat klassen die geotools vertegenwoordigen.

Klassen

KlasBeschrijving
MapGeneratorOptionsOpties voor het produceren van geometrieën op oppervlak of gebied.
MapLayersGeneratorKaartlagen generator