Class WebTile

WebTile class

Abstract webtegelmodel.

public abstract class WebTile

Eigenschappen

NaamBeschrijving
abstract CellX { get; }De X-kolom van een tegel.
abstract CellY { get; }De Y-rij van een tegel.

methoden

NaamBeschrijving
abstract AsPath()Presenteert de tegelinhoud als een URL of pad naar een bestand.
abstract AsRaster()Presenteert de tegelinhoud als een rasterlaag.
abstract GetExtent()Geeft een ruimtelijke omvang van deze laag weer.

Zie ook