Interface IRasterValues

IRasterValues interface

Biedt toegang tot de waarden van rasterbanden.

public interface IRasterValues

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Item { get; }Krijgt de bandwaarde als adouble type.

methoden

NaamBeschrijving
AsBoolean(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenbool waarde.
AsByte(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenbyte waarde.
AsDouble(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eendouble waarde.
AsFloat(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenfloat waarde.
AsInteger(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenint waarde.
AsLong(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenlong waarde.
AsRawBits()Krijg onbewerkte bits van alle bandwaarden.
AsShort(int)Converteert de gespecificeerde bandgegevens naar eenshort waarde.
EqualsNoData(int)Controleert of de waarde achtergrond vertegenwoordigt of ‘geen gegevens’ in de gespecificeerde band.
GetDataType(int)Krijgt type waarden.
IsNull(int)Controleert of de rasterwaarde is ingesteld in de gespecificeerde band.

Zie ook