Class RasterBand

RasterBand class

Bevat gegevens over een rasterband.

public class RasterBand : IRasterBand

Constructeurs

NaamBeschrijving
RasterBand(BandTypes)Maak een instantie vanRasterBand .

Eigenschappen

NaamBeschrijving
DataType { get; }Krijgt type waarden opgeslagen in elke cel.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook