Struct RasterExpressionContext

RasterExpressionContext structure

Deze klasse beschrijft de waardecontext wanneer het raster een band leest.

public struct RasterExpressionContext : IEquatable<RasterExpressionContext>

Constructeurs

NaamBeschrijving
RasterExpressionContext(int, int)Maak een instantie vanRasterExpressionContext

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CellX { get; }Hiermee wordt kolomwaarde opgehaald of ingesteld (x-coördinaat). De nummering begint bij 0.
CellY { get; }Haalt rijwaarde op of stelt deze in (y-coördinaat). De nummering begint bij 0.

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Geeft aan of deze instantie en een opgegeven object gelijk zijn.
Equals(RasterExpressionContext)Geeft aan of het huidige object gelijk is aan een ander object van hetzelfde type.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert de volledig gekwalificeerde typenaam van deze instantie.

Zie ook