RasterLayer.Crop

Crop(IGeometry, double[])

Snijdt de rasterlaag bij met behulp van een vormvorm (en bandmasker).

public RasterLayer Crop(IGeometry geometry, double[] masks = null)
ParameterTypeBeschrijving
geometryIGeometryGeometrie vertegenwoordigde de vormvorm.
masksDouble[]Masker voor gewaslaag

Winstwaarde

De bijgesneden rasterlaag. Als er geen kruispunten gevonden zijn, keert terugnull.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentNullExceptionArgument kan niet nul zijn. Parameternaam: geometrie.
NotSupportedExceptionArgument kan niet verschillen van polygoon of oppervlak. Parameternaam: geometrie.
InvalidOperationExceptionOorspronkelijke laag kan geen andere CropRasterLayer zijn.
GisExceptionFout bij het bijsnijden van de laag.

Zie ook


Crop(double[])

Snijdt de rasterlaag bij met behulp van een bandmasker).

public RasterLayer Crop(double[] masks)
ParameterTypeBeschrijving
masksDouble[]Masker voor gewaslaag

Winstwaarde

De bijgesneden rasterlaag. Als er geen kruispunten gevonden zijn, keert terugnull.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
InvalidOperationException

Zie ook