Class RasterRect

RasterRect class

Blok rastercellen.

public class RasterRect

Constructeurs

NaamBeschrijving
RasterRect(int, int, int, int)Maak een instantie vanRasterRect .

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Height { get; }Krijgt hoogte (aantal rijen).
Width { get; }Krijgt breedte (aantal kolommen).
X { get; }Krijgt startkolom (x-coördinaat).
Y { get; }Krijgt startrij (y-coördinaat).

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook