Class RasterStatistics

RasterStatistics class

De statistieken voor elke rasterlaag.

public class RasterStatistics

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Aantal cellen of pixels geteld voor de overzichtsstatistieken.
Max { get; }Maximale waarde van getelde cellen of pixelwaarden.
Mean { get; }Rekenkundig gemiddelde van alle getelde cellen of pixelwaarden.
Min { get; }Minimale waarde van getelde cellen of pixelwaarden.
Sum { get; }Som van alle getelde cellen of pixelwaarden.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook