Class WarpOptions

WarpOptions class

Opties voor raster kromtrekken.

public class WarpOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
WarpOptions()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CellHeight { get; set; }Specificeert een nieuwe hoogte van de rastercel (in eenheden met geoverwijzingen). Als de waarde is ingesteld op 0, wordt deCellHeight wordt automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.
CellWidth { get; set; }Specificeert een nieuwe breedte van de rastercel (in eenheden met geoverwijzingen). Als de waarde is ingesteld op 0, wordt deCellWidth wordt automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.
DefaultSpatialReferenceSystem { get; set; }Specificeert een waarde voor een ruimtelijke bronreferentie als die ontbreekt.
Height { get; set; }Specificeert de hoogte van het uitvoerraster in pixels en kolommen. Als de waarde is ingesteld op 0, wordt de hoogte automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.
TargetExtent { get; set; }Specificeert de grenzen van de rasterlaag die kromgetrokken moet worden. Indien ingesteld opnull , wordt de mate berekend tijdens kromtrekken om alle cellen van raster. op te nemen
TargetSpatialReferenceSystem { get; set; }Specificeert ruimtelijke doelreferentie. Indien ingesteld opnull , standaard of ruimtelijke bronverwijzing wordt gebruikt.
Width { get; set; }Specificeert uitvoerrasterbreedte in pixels en kolommen. Als de waarde is ingesteld op 0, wordt de breedte automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.

Zie ook