Aspose.Gis.Rendering.Colorizers

Aspose.Gis.Rendering.Colorizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van renderende rastercellen.

Klassen

KlasBeschrijving
BandColorKoppelt bandwaarden en een kleurcomponent voor de gespecificeerde bandindex. Er zijn bandwaarden tussen min en max die lineair worden geïnterpoleerd.
MultiBandColorMultiband colorizer specificeert rode, groene en blauwe componenten voor een raster.
NullColorizerDeNullColorizer tekent niets en slaat in feite de weergave over van een rastercel waarop deze is toegepast.
RasterColorizerDe abstracte rootklasse voor de colorizer die een raster rendert.
SingleBandColorSingle-band colorizer specificeert een grijscomponent voor een raster.