Class RasterColorizer

RasterColorizer class

De abstracte rootklasse voor de colorizer die een raster rendert.

public abstract class RasterColorizer

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static Null { get; }DeNullColorizer tekent niets en slaat effectief de weergave over van cellen waarop het is toegepast.

Zie ook