Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg

Aspose.Gis.Formats.Jpeg naamruimte biedt klassen voor het werken met JPEG-indeling.

Klassen

KlasBeschrijving
JpegRendererEENRenderer dat geeft weerMap naar JPEG-bestand.