Aspose.Gis.Rendering.Formats.Svg

Aspose.Gis.Formats.Svg naamruimte biedt klassen voor het werken met SVG-indeling.

Klassen

KlasBeschrijving
SvgRendererEENRenderer dat geeft weerMap in SVG-bestand.