Aspose.Gis.Rendering.Labelings

Aspose.Gis.Rendering.Labelings naamruimte biedt klassen voor het configureren van labeling van vectorobjecten.

Klassen

KlasBeschrijving
LabelingDe abstracte hoofdklasse voor labelingen, klassen die beschrijven hoe labels op objecten moeten worden geplaatst.
LabelingRuleEen door de gebruiker gedefinieerde regel voorRuleBasedLabeling .
LabelPlacementLabelplaatsing geeft aan hoe labels worden geplaatst ten opzichte van de geometrie van het object.
LineLabelPlacementLijnlabelplaatsing plaatst labels langs lijn.
NullLabelingDeNullLabeling slaat het labelen van een geometrie over waarop het is toegepast.
PointLabelPlacementPlaatsing van puntenlabels plaatst labels in de buurt van geometriecentra.
RuleBasedLabelingPast een label toe op een object volgens door de gebruiker gedefinieerde regels.
SimpleLabelingEen eenvoudige labeling plaatst een label op elke functie.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
FontStyleSpecificeert stijl die op tekst moet worden toegepast.
LineLabelAlignmentSpecificeert hoe het label wordt uitgelijnd met de lijn.
MultipartModeSpecificeert hoe labels worden gerenderd voor objecten die meerdelige geometrieën bevatten.