Aspose.Gis.Rendering.Sld

Aspose.Gis.Rendering.Sld naamruimte biedt klassen voor het configureren van SLD-import.

Klassen

KlasBeschrijving
SldImportOptionsOpties voor het importeren van Styled Layer Descriptor-bestand (Sld).