Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers

Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van rendervectorfuncties.

Klassen

KlasBeschrijving
GeometryGeneratorVerfraai een symbolizer om de geometrie van het object aan te passen vóór het renderen.
LayeredSymbolizerEen symbolizer die verschillende andere symbolizers weergeeft.
MarkerClusterMarker cluster symbolizer.
MarkerLineMarkeringslijn symbolizer.
MarkerPatternFillMarkering patroon vulling symbolizer.
MixedGeometrySymbolizerPast correcte symbolizer toe op een objectgeometrie volgens zijn geometrietype.
NullVectorSymbolizerDeNullSymbolizer tekent niets en slaat in feite de weergave over van een geometrie waarop deze is toegepast.
RasterImageMarkerDeze symbolizer geeft een geleverde rasterafbeelding weer.
RuleEen door de gebruiker gedefinieerde regel voorRuleBasedSymbolizer .
RuleBasedSymbolizerPast een symbolizer toe op objectgeometrieën volgens door de gebruiker gedefinieerde regels.
SimpleFillEenvoudige polygoon symbolizer.
SimpleLineSymbolizer voor eenvoudige lijnen.
SimpleMarkerEenvoudige puntsymboliseerder.
VectorSymbolizerDe abstracte hoofdklasse voor de symbolizers die vectorkenmerken weergeven.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
HorizontalAnchorSpecificeert de zijde die horizontaal moet worden uitgelijnd.
MarkerShapeTypeEen vormtype van de markering.
RenderingOrderBepaalt de weergavevolgorde.
VerticalAnchorSpecificeert de zijde die verticaal moet worden uitgelijnd.