Class GeometryGenerator

GeometryGenerator class

Verfraai een symbolizer om de geometrie van het object aan te passen vóór het renderen.

public class GeometryGenerator : VectorSymbolizer

Constructeurs

NaamBeschrijving
GeometryGenerator()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Expression { get; set; }Biedt een manier om de geometrie van het object te vervangen door een geometrie die is aangepast voor een symbolizer. Standaard isnull (gebruik objectgeometrie zoals het is).
Symbolizer { get; set; }Specificeert een symbolizer om toe te passen op de gewijzigde geometrie. Standaard isNullVectorSymbolizer .

Zie ook