Class LayeredSymbolizer

LayeredSymbolizer class

Een symbolizer die verschillende andere symbolizers weergeeft.

public class LayeredSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<VectorSymbolizer>

Constructeurs

NaamBeschrijving
LayeredSymbolizer()Maakt nieuwe instantie aan.
LayeredSymbolizer(RenderingOrder)Maakt nieuwe instantie aan.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Krijgt het aantal symbolizers.
Item { get; }Haalt de symbolizer op bij de opgegeven index.
RenderingOrder { get; set; }Bepaalt de weergavevolgorde. ByFeatures - geeft alle symbolizers weer voor het object en gaat dan verder met het volgende object.ByLayers - geef alle objecten weer met de symbolizer en ga dan verder met de volgende symbolizer.

methoden

NaamBeschrijving
Add(VectorSymbolizer)Voegt de gespecificeerde symbolizer toe.
GetEnumerator()Retourneert een enumerator die de verzameling doorloopt.

Zie ook