Class MarkerCluster

MarkerCluster class

Marker cluster symbolizer.

public class MarkerCluster : VectorSymbolizer

Constructeurs

NaamBeschrijving
MarkerCluster(MarkerCluster)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMarkerCluster klasse.
MarkerCluster(Measurement)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMarkerCluster klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
FeaturesBasedConfiguration { get; set; }Een callback die wordt gebruikt om deze symbolizer te configureren voordat een clustercentrum wordt weergegeven.
Marker { get; set; }Specificeert de markeringssymboliseerder in het clustercentrum.
NestedMarker { get; set; }Specificeert de markeringssymboliseerder voor geneste clusterpunten. De standaardwaarde isNull.

Zie ook