Class Rule

Rule class

Een door de gebruiker gedefinieerde regel voorRuleBasedSymbolizer .

public class Rule

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Filter { get; }Bepaalt of “filterregel” symbolizer moet toepassen op het object. If retourneerttrue symbolizer wordt gebruikt; anders wordt de functie overgeslagen.
IsElseRule { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze regel “else-rule” is.
IsFilterRule { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze regel “filterregel” is.
Symbolizer { get; }Symbolizer om toe te passen op het object.

methoden

NaamBeschrijving
static CreateElseRule(VectorSymbolizer)Creëert een nieuwe regel die een symbolizer toepast op een object wanneer het niet overeenkomt met een filterregel.
static CreateFilterRule(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer)Creëert een nieuwe regel die een symbolizer toepast op een object wanneer het filter passeert.

Zie ook