Class RuleBasedSymbolizer

RuleBasedSymbolizer class

Past een symbolizer toe op objectgeometrieën volgens door de gebruiker gedefinieerde regels.

public class RuleBasedSymbolizer : VectorSymbolizer, IReadOnlyList<Rule>

Constructeurs

NaamBeschrijving
RuleBasedSymbolizer()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Krijgt het aantal regels.
Item { get; }Haalt de regel op bij de opgegeven index .

methoden

NaamBeschrijving
Add(Rule)Voegt een regel toe.
Add(Func<Feature, bool>, VectorSymbolizer)Voegt nieuwe toeRule .
AddElseRule(VectorSymbolizer)Voegt een symbolizer toe die zal worden toegepast op objecten die niet overeenkomen met enige filterregel.
GetEnumerator()Retourneert een teller die regels herhaalt.

Zie ook