Class SimpleLine

SimpleLine class

Symbolizer voor eenvoudige lijnen.

public class SimpleLine : VectorSymbolizer

Constructeurs

NaamBeschrijving
SimpleLine()Maakt nieuwe instantie aan.
SimpleLine(SimpleLine)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSimpleLine klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CapStyle { get; set; }Specificeert hoe lijnen aan hun uiteinden worden weergegeven.
Color { get; set; }Specificeert de kleur en transparantie die aan de lijn wordt gegeven.
DashOffset { get; set; }Specificeert de afstand van het begin van een lijn tot het begin van een streeppatroon.
DashPattern { get; set; }Specificeert een reeks afstanden die de lengte specificeert van afwisselende streepjes en spaties in stippellijnen.
FeatureBasedConfiguration { get; set; }Een callback die wordt gebruikt om deze symbolizer te configureren voordat een object wordt weergegeven.
LineJoin { get; set; }Bepaalt hoe lijnen worden weergegeven op snijpunten van lijnsegmenten.
Offset { get; set; }Specificeert de offset vanaf de oorspronkelijke lijn. Voor een positieve afstand zal de offset zich aan de linkerkant van de invoerlijn bevinden (ten opzichte van de richting van de lijn). Voor een negatieve afstand zal deze aan de rechterkant zijn.
Style { get; set; }Specificeert hoe de symboollijnen moeten worden getekend.
Width { get; set; }Specificeert de breedte van de lijn.

methoden

NaamBeschrijving
Clone()Kloont deze instantie.

Zie ook