Class VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

De abstracte hoofdklasse voor de symbolizers die vectorkenmerken weergeven.

public abstract class VectorSymbolizer

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static Null { get; }DeNullVectorSymbolizer tekent niets en slaat in feite de weergave over van een geometrie waarop deze is toegepast.

Zie ook