Map.Extent

Map.Extent property

Specificeert de grenzen van de te renderen kaart. Indien ingesteld opnull , wordt de mate tijdens het renderen berekend om alle geometrieën in alle lagen op te nemen.

public Extent Extent { get; set; }

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
ArgumentExceptionIsValid isfalse.Width kleiner is dan of gelijk is aan nul.Height kleiner is dan of gelijk is aan nul.SpatialReferenceSystem isnull.

Opmerkingen

Als het ruimtelijke referentiesysteem van het bereik niet gelijk is aan het ruimtelijke referentiesysteem van de kaart, wordt het bereik getransformeerd naar het beoogde ruimtelijke referentiesysteem tijdens het renderen.

Zie ook