Struct Measurement

Measurement structure

Een getal dat een rendermeting aangeeft.

public struct Measurement

Constructeurs

NaamBeschrijving
Measurement(double, Unit)Maakt nieuwe instantie aan.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static Zero { get; }Een meting van lengte nul.
Unit { get; }Een meeteenheid.
Value { get; }Een getal dat de lengte van de meting aangeeft.

methoden

NaamBeschrijving
static Inches(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in inches.
static MapUnits(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in kaarten Spatial Reference units.
static MetersOnEarth(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat vertegenwoordigt de lengte in meters op de aarde.
static Millimeters(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in millimeters.
static Pixels(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in pixels.
static Points(double)Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in punten.
override ToString()Retourneert deze instantie geconverteerd naar string.
operator /Deel meting door factor.
implicit operatorRetourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in pixels.
operator *Vermenigvuldigt de meting met een factor.

Zie ook