Measurement.Measurement

Measurement constructor

Maakt nieuwe instantie aan.

public Measurement(double value, Unit unit)
ParameterTypeBeschrijving
valueDoubleEen getal dat de lengte van de meting aangeeft.
unitUnitEen meeteenheid.

Zie ook