Measurement.op_Division

Measurement Division operator

Deel meting door factor.

public static Measurement operator /(Measurement measurement, double factor)
ParameterTypeBeschrijving
measurementMeasurementMeting om te vermenigvuldigen.
factorDoubleFactor om door te delen.

Winstwaarde

Een meting metValue gedeeld door factoren.

Zie ook