Measurement.op_Implicit

Measurement Implicit operator

Retourneert een nieuw exemplaar vanMeting dat staat voor lengte in pixels.

public static implicit operator Measurement(double pixels)
ParameterTypeBeschrijving
pixelsDoubleAantal pixels.

Winstwaarde

Nieuw exemplaar vanMeting klas.

Zie ook