Measurement.op_Multiply

Measurement Multiply operator

Vermenigvuldigt de meting met een factor.

public static Measurement operator *(Measurement measurement, double factor)
ParameterTypeBeschrijving
measurementMeasurementMeting om te vermenigvuldigen.
factorDoubleFactor om op te delen.

Winstwaarde

Een meting metValue factor vermenigvuldigd.

Zie ook