Class RasterMapLayer

RasterMapLayer class

Een laag binnenMap dat vertegenwoordigt een rasterlaag data.

public class RasterMapLayer : MapLayer

Constructeurs

NaamBeschrijving
RasterMapLayer(RasterLayer, RasterColorizer, bool)Maakt nieuwe instantie aan.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Colorizer { get; set; }Colorizer om cellen van het raster te renderen.
Opacity { get; set; }Dekking van de laag.
Resampling { get; set; }Specificeert warp-opties van de laag op een kaart.

methoden

NaamBeschrijving
override Dispose()Beschikt over middelen.

Zie ook