Class RasterMapResampling

RasterMapResampling class

Deze klasse beschrijft hoe een rasterlaag opnieuw moet worden bemonsterd bij het renderen van een kaart.

public class RasterMapResampling

Constructeurs

NaamBeschrijving
RasterMapResampling()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Height { get; set; }Specificeert de rasterhoogte op een kaart in pixels en kolommen. Als de waarde is ingesteld op 0, wordt de hoogte automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.
Width { get; set; }Specificeert de rasterbreedte op een kaart in pixels en kolommen. Als de waarde is ingesteld op 0, wordt de breedte automatisch berekend. De standaardwaarde is “0”.

Zie ook