DriverOptions.XYPrecisionModel

DriverOptions.XYPrecisionModel property

EENPrecisionModel die zal worden toegepast op X- en Y-coördinaten wanneer geometrieën worden toegevoegd aan deVectorLayer of wanneer ze worden voorgelezen uit deVectorLayer . De standaardwaarde isExact .

public PrecisionModel XYPrecisionModel { get; set; }

Zie ook