FileDriver.CanCreateDatasets

FileDriver.CanCreateDatasets property

Krijgt een waarde die aangeeft of dit stuurprogramma gegevenssets kan maken.

public abstract bool CanCreateDatasets { get; }

Eigendoms-waarde

true , als dit stuurprogramma gegevenssets kan maken; anders,false .

Zie ook