FileDriver.CanCreateLayers

FileDriver.CanCreateLayers property

Krijgt een waarde die aangeeft of dit stuurprogramma vectorlagen kan maken.

public abstract bool CanCreateLayers { get; }

Eigendoms-waarde

true , als dit stuurprogramma vectorlagen kan maken; anders,false .

Zie ook