Aspose.Gis.Formats.Csv

Aspose.Gis.Formats.Csv namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med CSV-format.

Klasser

Klass Beskrivning
CsvDriver En drivrutin för CSV-formatet.
CsvOptions Drivrutinsspecifika alternativ för CSV-format.