Aspose.Gis.Formats.Csv

Aspose.Gis.Formats.Csv namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med CSV-format.

Klasser

KlassBeskrivning
CsvDriverEn drivrutin för CSV-formatet.
CsvOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för CSV-format.