ColumnM

CsvOptions.ColumnM property

Hämtar eller ställer in ett namn på kolumnen innehåller M-koordinatvärde. Standard ärnull .

public string ColumnM { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnvärdet ärnull ellerempty string det kommer att exkluderas från geometrin.

Se även