ColumnWkt

CsvOptions.ColumnWkt property

Hämtar eller ställer in ett namn på kolumn som innehåller välkänd text för att representera geometri. Standard ärnull .

public string ColumnWkt { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnvärdet ärnull ellerempty string en geometri baserad på välkänd text kommer inte att skapas.

Se även