ColumnX

CsvOptions.ColumnX property

Hämtar eller ställer in ett namn på kolumn innehåller X-koordinatvärde. Standard ärnull .

public string ColumnX { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnvärdet ärnull ellerempty string en punktgeometri kommer inte att skapas.

Se även