ColumnY

CsvOptions.ColumnY property

Hämtar eller ställer in ett namn på kolumn innehåller Y-koordinatvärde. Standard ärnull .

public string ColumnY { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnvärdet ärnull ellerempty string en punktgeometri kommer inte att skapas.

Se även