ColumnZ

CsvOptions.ColumnZ property

Hämtar eller ställer in ett namn på kolumn som innehåller Z-koordinatvärde. Standard ärnull .

public string ColumnZ { get; set; }

Anmärkningar

Om kolumnvärdet ärnull ellerempty string det kommer att exkluderas från geometrin.

Se även