HasAttributeNames

CsvOptions.HasAttributeNames property

Bestämmer om en rubrikrad med attributnamn finns. Standard ärtrue .

public bool HasAttributeNames { get; set; }

Anmärkningar

I fallet medtrue aAttributes kommer att heta enligt rubrikraden. Annars kommer det att heta som:fält_1, fält_2 osv.

Se även