EsriAsciiDriver

EsriAsciiDriver class

En drivrutin för Esri ASCII Grid.

public class EsriAsciiDriver : RasterDriver

Egenskaper

namn Beskrivning
override CanOpenLayers { get; } Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan öppna rasterlager.

Metoder

namn Beskrivning
OpenLayer(AbstractPath) Öppnar lagret för läsning.
OpenLayer(string) Öppnar lagret för läsning.
OpenLayer(AbstractPath, EsriAsciiOptions) Öppnar ett lager för läsning.
override OpenLayer(AbstractPath, RasterDriverOptions) Öppnar lagret för läsning.
OpenLayer(string, EsriAsciiOptions) Öppnar ett lager för läsning.
OpenLayer(string, RasterDriverOptions) Öppnar lagret för läsning.

Se även