Aspose.Gis.Formats.EsriJson

Aspose.Gis.Formats.EsriJson namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med EsriJson-format.

Klasser

KlassBeskrivning
EsriJsonDriverEn drivrutin för EsriJson-formatet.
EsriJsonOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för EsriJson-format.