Aspose.Gis.Formats.FileGdb

Aspose.Gis.Formats.FileGdbnamnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med ESRI File Geodatabas format.

Klasser

KlassBeskrivning
FileGdbCoordinatePrecisionGridEtt koordinatprecisionsrutnät inuti ett FileGDB-lager.
FileGdbDriverEn drivrutin för ESRI File Geodatabase-formatet.
FileGdbOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för FileGDB-format.