Aspose.Gis.Formats.FileGdb

Aspose.Gis.Formats.FileGdbnamnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med ESRI File Geodatabas format.

Klasser

Klass Beskrivning
FileGdbCoordinatePrecisionGrid Ett koordinatprecisionsrutnät inuti ett FileGDB-lager.
FileGdbDriver En drivrutin för ESRI File Geodatabase-formatet.
FileGdbOptions Drivrutinsspecifika alternativ för FileGDB-format.