Aspose.Gis.Formats.GDAL

Aspose.Gis.Formats.GDAL namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med GDAL-format.

Klasser

KlassBeskrivning
GdalDriverEn drivrutin för GDAL-formatet.
GdalOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för GDAL-format.