GdalDriver.CreateLayer

GdalDriver.CreateLayer method

Skapar ett lager och öppnar det för att lägga till nya funktioner.

public override VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till filen.
optionsDriverOptionsFörarspecifika alternativ.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantagskick
InvalidOperationExceptionLagret finns redan.
NotSupportedExceptionDet rumsliga referenssystemet stöds inte av föraren.

Se även