Aspose.Gis.Formats.GeoJson

Aspose.Gis.Formats.GeoJson namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med GeoJSON-format.

Klasser

Klass Beskrivning
GeoJsonDriver En drivrutin för GeoJSON-formatet.
GeoJsonOptions Drivrutinsspecifika alternativ för GeoJSON-format.