Aspose.Gis.Formats.GeoJson

Aspose.Gis.Formats.GeoJson namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med GeoJSON-format.

Klasser

KlassBeskrivning
GeoJsonDriverEn drivrutin för GeoJSON-formatet.
GeoJsonOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för GeoJSON-format.