Aspose.Gis.Formats.GeoTiff

Aspose.Gis.Formats.GeoTiff namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med GeoTiff-format.

Klasser

KlassBeskrivning
GeoTiffDriverEn drivrutin för Geo TIFF-rastret.
GeoTiffOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för GeoTiff-format.