Aspose.Gis.Formats.GeoTiff

Aspose.Gis.Formats.GeoTiff namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med GeoTiff-format.

Klasser

Klass Beskrivning
GeoTiffDriver En drivrutin för Geo TIFF-rastret.
GeoTiffOptions Drivrutinsspecifika alternativ för GeoTiff-format.