Aspose.Gis.Formats.Gml

Aspose.Gis.Formats.Gml namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med GML-format.

Klasser

KlassBeskrivning
GmlDriverEn drivrutin för GML-formatet.
GmlOptionsDrivrutinsspecifika alternativ för GML-format.