Aspose.Gis.Formats.Gml

Aspose.Gis.Formats.Gml namnområdet tillhandahåller klasser för att arbeta med GML-format.

Klasser

Klass Beskrivning
GmlDriver En drivrutin för GML-formatet.
GmlOptions Drivrutinsspecifika alternativ för GML-format.